Zezwolenie i gwarancja

Posiadamy zezwolenie 05/99 Wojewody Podlaskiego oraz gwarancję firmy ERV, które uprawniają nas do prowadzenia tego rodzaju działalności. Sprawdź nasze dane w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki.